ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

info@ilei.info

Bonvenon al la hejmpaĝo de ILEI!

47-a Konferenco de ILEI en Montevideo (Urugvajo)

19-25 julio 2014

Lingva justeco en praktiko: latinamerikaj spertoj kaj tendencoj

Informoj pri la konferencejo, hoteloj, programskemo, ekskursoj kaj transporto al UK (PDF)

Kotizoj, aliĝmanieroj, fragmento de la Konferenca Regularo (PDF)

Jen papera aliĝilo por la 47-a Konferenco aperinta ankaŭ en IPR 2013/4 (PDF), (DOC)

Varbilo por la 47-a Konferenco (PDF)

Jen ligilo al informoj pri la pli fruaj konferencoj.

Kio estas ILEI?

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio kaj ĝi havas sekciojn en pli ol 30 landoj kaj membrojn en pli ol 45. Kelkaj sekcioj havas propran hejmpaĝon: vidu ĉe Aŭstralio, Brazilo, Finnlando, Germanio, Hungario, Katalunio, Korea Resp., Pollando, Svedio, Usono kaj Kanado.

Kiuj estu membroj en ILEI?

Se vi instruas Esperanton, aŭ se vi estas instruisto de aliaj lingvoj aŭ fakoj kaj volas interŝanĝi spertojn kun alilingvaj kolegoj en Esperanto, aŭ se vi estas junulo kaj volas gvidi kursojn en aranĝoj, kluboj aŭ per la reto, aŭ se vi havas spertojn en trejnado de instruistoj, flego de ekzamen-sistemoj, reta kaj distanca lernado kaj similaj kampoj, aŭ se vi volas subteni la instruadon de Esperanto kaj interkultura edukado, tiukaze vi estu membro de ILEI! Jen informoj kiel membriĝi: informoj, aliĝilo en PDF, aliĝilo en DOC.

Kion ILEI ofertas al vi?

 • Ilustrita revuo, Internacia Pedagogia Revuo (IPR), aperanta kun 40-paĝoj kvarfoje jare, prezentante nivelajn fakajn artikolojn kaj Ligajn novaĵojn. Ĝia livero estas inkluzivita en la membreco.
 • Ĉiujara internacia konferenco kun fakaj prelegoj en kolegeca etoso.
 • Abonebla revuo, Juna amiko, kun allogaj legaĵoj en simpla lingvaĵo por lernejanoj kaj komencantoj.
 • Aliro al hejmpaĝoj de ILEI, IPR, Interkulturo kaj multaj aliaj.

Interlingvistikaj studoj en Poznan, Pollando

Aliĝu baldaŭ por la nova starto en septembro 2014!

Enprofundiĝi en literaturon, historion kaj movadon de esperanto, konatiĝi kun ĝia lingvistika priskribo, akiri larĝan bildon pri planlingvoj kaj interkultura komunikado.

Jen la konstanta oferto de la Interlingvistikaj Studoj de la pola Universitato Adam Mickiewicz, en Poznano.

Post plenumo de hejmtaskoj kaj ekzamenoj dum la 3-jara studado, fina ekzameno kaj defendo de diplomlaboraĵo la partoprenantoj akiras atestilon pri plenumitaj interlingvistikaj studoj de UAM. Tiu ĉi kompleksa formado – komparebla al filologiaj studoj kaze de aliaj lingvoj – estas unika.

En septembro 2014 startos nova grupo. Kandidatoj el la tuta mondo estas bonvenigataj.

Postulo: bona kono de E-o (min. nivelo B2) kaj baza kono de E-kulturo, baza diplomo pri superagradaj studoj.

Aliĝdato: 15.08.2014. Jam nun petu aliĝilon!

Studkotizo: A-landoj: 1850 PLN (ĉ. 460 EUR), B-landoj: 700 PLN (ĉ. 175 EUR) / semestro. (ESF kutime disponigas kelkajn stipendiojn.)

Prof. Ilona KOUTNY, Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj UAM, interlin@amu.edu.pl, http://www.amu.edu.pl/~interl/

 

Lastaj novaĵoj

 • 2014-07-25: Rezolucio de la 47-a Konferenco (PDF)
 • 2014-07-25: Riĉa simpozio kadre de la ILEI-Konferenco
 • 2014-07-25: ILEI havas KVAR pliajn sekciojn
 • 2014-07-25: ILEI havas du pliajn Honorajn Membrojn
 • 2014-07-25: Fruktodona semajno
 • 2014-07-21: Impona inaŭguro
 • 2014-07-20: Saluto de UEA por la Konferenco
 • 2014-07-20: Raporteto 1-a (20 julio)
 • 2014-07-20: Saluto el Herzberg por la Konferenco
 • 2014-07-19: Preparlaboroj por la 47a Konferenco
 • 2014-06-21: Terminaro
 • 2014-05-28: Stipendioj por IS de UAM (informoj, formularo)
 • 2014-05-24: Pri la enhavo de IPR 2014/2
 • 2014-05-24: Varbilo por la 47-a Konferenco (PDF)
 • 2014-05-13: Gravas la kvalito de instruista trejnado - Unesko
 • 2014-05-12: Interlingvistikaj studoj en Poznano, Pollando
 • 2014-04-15: ILEI raportas (2014-04-15)
 • 2014-03-05: Tria Tutmonda Konferenco pri Instruado de E-o
 • 2014-02-11: La 48a Konferenco okazos en Belgio
 • 2014-02-05: Pri la enhavo de IPR 2014/1
 • 2014-01-26: Raporto pri ses monatoj
 • 2014-01-01: ILEI havas "piedon" en 60 landoj!
 • 2013-12-20: La lern-helpa efiko de Esperanto perdis sian patron (PDF)
 • 2013-12-19: Juna amiko ricevas novan redaktoron: Stano Marček
 • 2013-12-14: Pri la enhavo de IPR 2013/4
 • 2013-11-13: ILEI-propono por premio Hamdan de UNESCO (PDF)
 • 2013-11-13: ILEI ĉe UNESCO (PDF)
 • 2013-09-23: Pri la enhavo de IPR 2013/3
 • 2013-09-23: Interlingvistikaj studoj, instruista trejnado kaj ARKONES en Poznan
 • 2013-07-19: Du honoraj membroj nomumitaj + rezolucio (tuj legebla, PDF)
 • 2013-07-18: La estraro de ILEI denove kompleta (tuj legebla, PDF)
 • 2013-07-15: ILEI havas novan prezidanton (tuj legebla, PDF)
 • 2013-07-14: Konferencanoj de ILEI – tiuj ne rustiĝas (tuj legebla, PDF)
 • 2013-06-26: Stipendioj por la kurso en Poznano (PDF)
 • 2013-06-10: Instruista trejnado - unujara kurso en Poznano
 • 2013-05-11: Pri la enhavo de IPR 2013/2
 • 2013-04-07: La Dua Komuniko de la 46-a Konferenco (PDF, DOC)
 • 2013-03-09: M. Arnaud en Sicilio
 • 2013-03-03: Esperanto en nepala seminario
 • 2013-02-17: Kurso kaj konkurso en Finnlando (PDF)
 • 2013-02-17: Zamenhof-tago en Kroatio (PDF)
 • 2013-02-16: Listo de bazgradaj lernejoj kun E-instruado (PDF)
 • 2013-02-15: Pri la enhavo de IPR 2013/1
 • 2013-02-14: Tutlanda E-simpozio en Rumanio (PDF)
 • 2013-01-17: Mirejo Grosjean novjare en Senegalo (PDF)
 • 2013-01-01: Novjara saluto de ILEI

  Arkivo de novaĵoj


  © Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj